Lütfen Bekleyiniz...
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

İster kiracı olun, ister ev sahibi; evinizin ve eşyanızın uğrayabileceği her
türlü zararı ve dolaylı olarak ödemekle yükümlü olacağınız 587 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname gereğince tüm Türkiye genelinde 634 sayılı Kat Mülkiyeti
Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi
taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer
alan ve ticarethane, büro vb. amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ve doğal
afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan
meskenler için yaptırılması mecburidir. “Deprem” riskine karşı teminat veren bu
sigorta poliçesi beyan ile şirketimizden temin edilebilir.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları’na ait binalar, köy yerleşim alanlarında yapılan
binalar, tamamı ticari ve sinai amaçlı binalar ve 27.12.1999 tarihinden sonra
inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan
binalar Zorunlu Deprem Sigortası’nın kapsamı dışında kalmaktadır.

Copyright © 2013 www.sitekobi.net .Tüm hakları saklıdır.