Lütfen Bekleyiniz...
DOKTOR SORUMLULUK SİGORTASI

Dünyada oldukça yaygın olan ülkemizde de hızla gelişen sorumluluk
sigortaları, sigortalıların üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlar nedeniyle
karşılamaları gerekebilecek tazminatları teminat altına alan sigortalar olarak
tanımlanmaktadır. Sorumluluk Sigortalarının en yaygın uygulandığı alanlar ise
mesleki sorumlulukları kapsayan ürünlerdir.Likit petrol gazı depolayan, tüp dolumu yapan, tüketiciye ulaştıran LPG
dağıtım firmaları, Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası'na ek olarak
Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası’nı da yaptırmak zorundadırlar.Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, hekimlerin
mesleki faaliyetlerini gerçekleştirirken meydana gelen olay sonucu doğan ve
sorumluluk hükümleri uyarınca oluşacak maddi/manevi tazminat taleplerini, bu
zarar veya taleple bağlantılı yargılama giderlerini ve hekim sorumluluğunda
çalışanların (hemşire, sağlık memuru) kusurundan kaynaklanan tazminat
taleplerini kapsamaktadır.27 Temmuz 2010 tarihli 27648 sayılı resmi gazetede yayınlanan ve 30 Temmuz
2010 tarihi itibariyle yürürlüğe giren tebliğ uyarınca, tüm hekimlerin Tıbbi
Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmaları zorunlu
hale gelmiştir.

 

Copyright © 2013 www.sitekobi.net .Tüm hakları saklıdır.