Lütfen Bekleyiniz...
ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MESULİYET SİGORTASI

Gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışan personelinin üçüncü
şahıslara verebilecekleri zararlar nedeniyle karşılaşacakları tazminat
taleplerini, Yapı Kredi Sigorta "Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk
Sigortası" poliçesiyle teminat altına alıyor.

Bu poliçeyle,

 

    • Üçüncü şahısların vefatı, yaralanması veya sakat kalması,

 

  • Üçüncü şahıslara ait malların, maddi zarar ve hasara uğraması
    neticesinde oluşacak tazminat talepleri, poliçede belirlenen limitler dâhilinde
    Yapı Kredi Sigorta tarafından karşılanacaktır.
Copyright © 2013 www.sitekobi.net .Tüm hakları saklıdır.