Lütfen Bekleyiniz...
İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI

İşyerinizde çalışanların karşılaşabilecekleri iş kazaları, işveren olarak
sizin sorumluluk alanınıza girebilir. Bu tür riskler karşısında, Yapı Kredi
Sigorta siz işverenlere, yükümlü olduğunuz maddi sorumlulukları güvence altına
alan bir sigorta hizmeti sunuyor.Yapı Kredi Sigorta İşveren Mali Sorumluluk Poliçesi Güvence
KapsamımızPoliçe Teminatlarımız  • İşverene bir hizmet akdiyle bağlı olarak çalışan, Sosyal
   Sigortalar Kurumu'na tabi işçiler ve onların hak sahipleri tarafından talep
   edilebilecek tazminat talepleri

 

  • Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstünde ve
   dışında kalan tazminat talepleri

 

 • Sosyal Sigortalar Kurumu'nun açacağı rücu davaları sonucunda,
  ödeme yükümlülüğünüz doğan tazminatlar, mahkeme masrafları ve avukatlık
  ücretleriİsteğe Bağlı Seçebileceğiniz Teminatlar
  • İşçilerin, işyerine işverence sağlanan servis araçlarıyla
   getirilip götürülmesi esnasında meydana gelebilecek kazalar neticesinde oluşacak
   tazminat talepleri,

 

  • İşçilerin, işveren tarafından görevle başka bir yere
   gönderildiği ve asıl işini yapmadığı zamanlarda meydana gelen iş kazaları
   nedeniyle oluşacak tazminat talepleri,

 

  • Ülkemiz sınırları dışında meydana gelen iş kazaları nedeniyle
   oluşacak tazm
  • inat talepleri,

 

  • Meslek hastalıkları nedeniyle oluşacak tazminat talepleri,

 

 • Manevi tazminat talepleri.
Copyright © 2013 www.sitekobi.net .Tüm hakları saklıdır.