Lütfen Bekleyiniz...
BİREYSEL SAĞLIK

TEMİNATLAR

 

Sağlık Poliçe Primi Koruma Teminatı

Sigorta Ettirenin işsizlik
ve/veya geçici iş göremezliği durumunda,  vade tarihi   riskin gerçekleştiği ay
ve sonrasında olan  prim taksitleri Özel Şartlarda belirtilen kapsam ve limitler
doğrultusunda teminat altına alınmaktadır. Bu teminat sigorta ettirenin gerçek
kişi ve 18 - 64 yaş arasında olduğu poliçeler için geçerlidir. Teminat kapsamına
ilişkin detaylı açıklamalar Can Sağlığı Sigortası Özel Şartlarında yer
almaktadır.


Hastane Hizmetleri Teminatı

Bu teminat kapsamında, yurt içinde
hastanede yattığınız süre boyunca yapılan yatak-yemek, refakatçi, doktor
vizitesi, ilaç, teşhis yöntemleri giderleri, ameliyat ile ilgili giderler, yoğun
bakım ve sarf edilen malzeme ve küçük müdahale giderleri, TELEMED24 ağına dahil
ve bu teminat ile ilgili anlaşmalı sağlık kurumlarında, seçiminize göre %80 ya
da %100 oranında ve limitsiz olarak karşılanır.

Yatarak veya ayakta
gerçekleşmiş olduklarına bakılmaksızın kemoterapi, radyoterapi, koroner
anjiografi, diyaliz ve böbrek taşı kırma (ESWL) giderleri bu teminat kapsamında
sigortanın ikinci yılından itibaren karşılanır. Ameliyat veya yoğun bakım
gerektiren tedaviden sonra iki ay içerisinde gerçekleşen ve tedaviyi tamamlayıcı
nitelikteki fizik tedavi giderleri 2.500 TL limit ile teminat altına alınırken,
ameliyat için zorunlu protezler (kalp kapakçığı vb) de Hastane Hizmetleri
Teminatı'ndan karşılanmaktadır.

Ürün özel şartlarında belirtilen
kapsamdaki; tedavisinin bir parçası olarak, vücuda dışarıdan destek olacak
şekilde ve sadece tıbbi amaçlarla kullanılan, taşınabilir, kişiye özel tıbbı
malzemeler 750 TL limit ve %80 teminat yüzdesi ile Yardımcı Tıbbi Malzeme
Teminatı’ndan karşılanmaktadır.

Evde Hemşire Bakım Giderleri, yılda 8
hafta ile sınırlı olmak üzere Hastane Hizmetleri teminatının ödeme yüzdesi ile
aynı oranda karşılanmaktadır.


Ameliyat Öncesi Teşhis veya Ameliyat Sonrası Teşhis ve Tedavi
Teminati

Sadece Standart Plan'da bulunan bu teminat ile; Yurt İçi
Hastane Hizmetleri teminatınız kapsamında karşılanan ameliyatlardan en fazla 60
gün önce aynı saglık sorunuyla ilgili olmak üzere yapılan laboratuar, röntgen ve
teşhis için gerekli diger işlemler veya ameliyatı takiben hastaneden taburcu
oluşunuzdan en fazla 60 gün sonra aynı sağlık sorunuyla ilgili olmak üzere
yapılan tedaviler ve teşhis işlemleri, yıllık 750 TL limit ile Hastane
Hizmetleri teminat yüzdeniz oranında güvence altına alınır.


Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü

Can Sağlığı poliçesi
planlarında¸ ücretsiz olarak verilen bu teminat, koruyucu sağlık hizmetini
amaçlayan, yas ve cinsiyete göre değişen anlaşmalı aile hekimi muayene ve tetkik
giderlerini yıllık limit dahilinde kapsamaktadır. Yas ve cinsiyete göre
farklılaşan işlemler:

Aile Hekimi muayenesi: Tüm yaş gruplarında yılda üç
defa ile sinirlidir.

 

 

Tetkikler:

1. Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili,
0-18 yas arasındaki çocuk kapsamındaki sigortalılara yılda bir defa
yapılır.

2. Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili,
Açlik Kan Şekeri, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, Kreatinin, SGOT, SGPT, EKG,
PA AC Grafi; 19-40 yaş arasındaki kadın ve erkek sigortalılara yılda bir defa
yapılır.

3. Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili,
Açlik Kan Şekeri, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Kreatinin,
SGOT, SGPT, Ürik asit, EKG, PA AC Grafi, Mammografi; 41 yaş üzerindeki kadın
sigortalılara yılda bir defa yapılır.

4. Hemogram,
Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili, Açlik Kan Şekeri, Total Kolesterol, HDL
Kolesterol, LDL Kolesterol, Kreatinin, SGOT, SGPT, Ürik asit, EKG, PA AC Grafi,
PSA; 41 yas üzerindeki erkek sigortalılara yılda bir defa yapılır.

Aile
Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü teminati kullanımı listesi poliçenizin ekinde
yer alan anlaşmalı kurumlarda bulunan Yapı Kredi Sigorta Aile Hekimlerince
gerçekleştirilir. Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü teminatinizi kullanmak
için Aile
Hekimleri Listesinden
, evinize veya işyerinize en yakin olan kurumu seçmeniz
ve randevu alarak, Aile Hekimi'ne gitmeniz yeterli olacaktır.


Ferdi Kaza Teminatı

Sigortalının kaza sonucu yasamını kaybetmesi
veya kaza sonucu sürekli sakat kalması halinde, Ferdi Kaza Sigortası Genel
Şartları çerçevesinde ve poliçede belirtilen limitler dahilinde geçerlidir. Bu
teminat, poliçede çocuk kapsamında olan kisiler için geçerli
değildir.


Telemed24 Hizmet Ağı

Yapı Kredi Sigorta ile anlaşmalı olan ve bu
anlaşma gereğince, sigortalılarımızın kartlarını kullanarak veya Yapı Kredi
Sigorta’dan provizyon alarak teminat limitleri ve yüzdeleri dahilinde ücret
ödemeden hizmet alabildikleri hastane, poliklinik, tanı merkezi, eczane ve hekim
muayenehaneleridir.

TELEMED24 hizmet ağındaki sağlık kurumları anlaşmalı
hekim muayenehaneleri dışında A ve B olmak üzere 2 kategoride tanımlanmıştır. A
grubu kurumlar, B Grubu kurumlar da dahil olmak üzere, tüm anlaşmalı sağlık
kurumlarını kapsamaktadır. B grubu kurumlar ise Yapı Kredi Sigortanın TELEMED24
hizmet ağına dahil Türkiye'de geçerli daha dar kapsamlı anlaşmalı saglık kurumu
grubudur.


Dökümanlar :
Copyright © 2013 www.sitekobi.net .Tüm hakları saklıdır.