Lütfen Bekleyiniz...
HAYVAN HAYAT SİGORTASI

Hayvan Hayat Sigortaları, büyükbaş hayvanların her türlü adi ve bulaşıcı
hastalık, kaza, yaralanma ile fırtına, yıldırım, yer sarsıntısı, su baskını ve
yangın gibi riskler sigorta kapsamındadır.


Ön soy kütüğüne, Soy kütüğüne ve Hayvan Kayıt Sistemine (TÜRKVET'e) kayıtlı
süt sığırları ile Hayvan Kayıt Sistemine (TÜRKVET'e) kayıtlı olan besi sığırları
(erkek) için;  • Sığır vebası, Tüberküloz, Bruselloz, Şap, BSE hastalıkları ve
   3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre ihbarı mecburi tüm bulaşıcı
   hastalıklar(antrax ve kuduz hariç) hariç olmak üzere her türlü hayvan
   hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,

 

  • Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması,

 

  • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,

 

  • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları,

 

 • Yangın ve infilâk sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi
  kesim riskleri ile süt sığırları için yavru atma riski, sigorta kapsamındadır.
Copyright © 2013 www.sitekobi.net .Tüm hakları saklıdır.