Lütfen Bekleyiniz...
SERA SİGORTASI

Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik donanım ve serada yetiştirilen
bitkisel ürünler için dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, taşıt çarpması
heyelan, kar ve dolu ağırlığı, sel ve su baskını risklerinin neden olduğu miktar
kaybı sigorta kapsamındadır. fırtına, hortum, har ve dolu ağırlığı, sel ve su
baskını risklerine karşı sigortanın yapılabilmesi Tarsim tarafından risk
incelemesi yapıldıktan ve seranın aranılan vasıflara uygun bulunması
gerekmektedir.Çiftçinin, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle Örtü Altı
Kayıt Sistemindeki o yıla ait sera ve içindeki ürün bilgilerinin güncel olması
gerekir.


Dökümanlar :
Copyright © 2013 www.sitekobi.net .Tüm hakları saklıdır.