Lütfen Bekleyiniz...
TRAFİK SİGORTASI

Trafik Sigortası, aracınız ile başkalarına vermiş
olduğunuz hasarlardan doğan sorumluluğu karşılıyor.

Teminat limitleri
araç türlerine göre değişebilen bu sigorta, ülke sınırları içinde araç sahibinin
sorumlu olduğu kazalarda üçüncü şahıslara verilen maddi, bedeni ve ölüm
tazminatlarını Karayolları ve Trafik kanunu hükümleri çerçevesinde karşılar.
Trafik Sigortasının açıklanan teminat limitleri yeterli görülmeyip yükseltilmek
istendiğinde, İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı ile trafik sigortası kapsamında
güvence sağlanan limitler yükseltilmekte, aracınız ile başkalarına vermiş
olduğunuz hasarlardan doğan sorumluluğun trafik sigortalarınca karşılanmayan
limitleri için güvence sağlanmaktadır.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Mesuliyet Sigortası
KARAYOLU TAŞIMA
KANUNUNDAN DOĞAN SORUMLULUĞUNUZU ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ MESULİYET
SİGORTASI İLE YAPI KREDİ SİGORTA ÜSTLENİYOR.

Taşımayı bir ücret
karşılığında üstlenen gerçek veya tüzel kişiler için Zorunlu Karayolu
Taşımacılık Mali Mesuliyet Sigortası ile sigortacı, poliçede belirtilen motorlu
taşıtta seyahat eden yolcuların, duraklamalar da dâhil olmak üzere, kalkış
noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza
sonucu bedeni zarara uğraması halinde, sigortalının 10.07.2003 tarih ve 4925
sayılı Karayolu Taşıma Kanunundan doğan sorumluluğunu, poliçede yazılı sigorta
tutarlarına kadar temin eder.


Copyright © 2013 www.sitekobi.net .Tüm hakları saklıdır.