Lütfen Bekleyiniz...
MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI

Yapı Kredi Sigorta'nın gelişen sanayi sektörümüze sunduğu Mühendislik
Sigortaları'ndan biri de Makine Kırılması Sigortası'dır. Teknik ya da insani
herhangi bir nedenle meydana gelebilecek bir kaza sonucu makinelerinizin
arızalanması halinde, Yapı Kredi Sigorta' nın Makine Kırılması Sigortası
kapsamındaki hasar ve kayıplarınız karşılanacaktır.Makine Kırılması Poliçesi Güvence Kapsamımız

 

Poliçe Teminatlarımız  • İşletme kazaları

 

  • İmalat, montaj, işçilik kusurları

 

  • Yağlama kusurları

 

  • Elektrik enerjisinin, elektrik donanım kusurlarının, voltaj
   yükselmelerinin (gerekli önlemlerin sigortalı tarafından alınması kaydı ile -
   voltaj düzenleyici vb), hatta atmosferik elektriklenmenin neden olacağı hasarlar

 

  • Tıkanma veya makinelerin arasına yabancı cisim girmesi

 

  • Merkezkaç kuvvetinin neden olabileceği parçalanmalar

 

  • Buhar kazanları arızası veya su eksikliğinden doğabilecek
   hasarlar

 

  • Su çekiçlemesi, ani ısınma ve soğumalar

 

  • Kapalı kaplarda basınç düşmesinin neden olabileceği ezilme,
   buruşma ve bozulmalar

 

 • Personelin veya üçüncü şahısların ihmal, kusur, hata veya
  dikkatsizliklerinden doğacak hasarlar.İsteğe Bağlı Seçebileceğiniz Teminatlarımız  • Fiziki infilak

 

  • Makinelerin temel ve kaidelerinde meydana gelebilecek hasarlar

 

  • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri (hareketli
   makineler için)

 

  • Ayrıca teminat kapsamına giren nedenlerden meydana gelen hasar
   veya kaybın giderilmesi için yapılacak fazla mesai ve seri nakliye masrafları

 

 • Hareketli iş makinelerinize geniş kasko teminatı.
Copyright © 2013 www.sitekobi.net .Tüm hakları saklıdır.