Lütfen Bekleyiniz...
TÜRKİYE’DE YABANCI PLAKALI BİR ARAÇLA KAZAYA KARIŞMANIZ DURUMUNDA

Yabancı plakalı bir araçla kazaya karışmanız durumunda Türkiye Motorlu Taşıt Bürosuna başvurmanız
gerekmektedir.

Aşağıda sizden talep edilen belgeleri kargo veya hasar@tmtb.org.tr mail adresimize mail ile
gönderebilirsiniz. Fax ile yapılan başvurular kabul edilmemektedir.
 Elektronik posta yolu ile yapılan
başvurularda, kaza raporu aslının ve varsa yeşil kart orijinalinin daha sonra kargo ya da posta ile Büromuza ulaştırılması gerekmektedir.

 

1) Maddi hasarlı trafik kazasında iki tarafın imzalayacağı aşağıda örneği bulunan  tespit tutanağını düzenleyin. Bedeni zararın söz konusu olduğu kazalarda güvenlik güçlerini (polis veya jandarma) olay yerine çağırın.

2) Yabancı plakalı aracın plaka numarasını, markasını, modelini ve geldiği ülkeyi dikkatli bir şekilde not alın.

3) Yabancı plakalı aracın Yeşil Kartını veya sigorta poliçesini isteyin. Eğer mümkün olursa, bu Yeşil Kart veya poliçenin
fotokopisini alın; şayet imkan varsa Yeşil Kart veya sınır sigorta poliçesinin kopartılmış bir örneği elde edilmelidir.

4) Derhal Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’nu olayla ilgili olarak bilgilendirin.


ZARARIN GİDERİLMESİ

TMTB, Yeşil Kart Sistemine üye ülkelerin plakalarını taşıyan araçların Türkiye’de karıştıkları trafik kazalarından ötürü oluşan zararları gidermekle yükümlüdür. Bu işlemin gerçekleştirilmesi için geçerli Yeşil Kart Setifikasına ihtiyaç vardır. Sistem aşağıda açıklandığı şekilde işler:

* Kaza sonrası zarar görenin TMTB ‘ye başvurmasıyla hasar dosyası açılır. Açılan dosyanın numarası zarar görene
derhal bildirilir.

* Eğer gerekirse hasar tutarına göre hasarın incelemesi için eksper görevlendirilir.

* Kaza yabancı plakalı aracın yurtdışındaki sigorta şirketine bildirilir ve poliçe onayının gelmesi beklenir.

*** Maddi hasarlar için zarar görenden istenen belgeler:

1) Polis raporu veya trafik kazası tespit tutanağının aslı,

2) Yeşil Kart fotokopisi,

3) Sürücü belgesi veya ruhsat fotokopisi,

4) Tamirat faturası aslı veya eksper raporu,

5) Hasarlı kısım, bölüm veya parçaların fotoğrafı,

*** Bedensel yaralanmanın oluştuğu kazalarda zarar görenden istenen belgeler:

1) Savcılık hazırlık dosyası veya ceza mahkemesi dosyasında yer alan iddianame ve yaralanma ile ilgili adli tıp
raporu.

2) Tam teşekküllü hastaneden alınacak sürekli sakatlık oranına ilişkin kesin hastane raporu.

3) Tıbbi tedaviye ilişkin masraf tutarları.

 

*** Ölümlü kazalar için yakınlarından istenen belgeler;

1) Ölü muayene ve otopsi raporu.

2) İddianame veya ceza mahkemesi kararı.

3) Veraset ilamı.

4) Defin ruhsatı.

5) Vefat edenin gelir durumunu gösterir iş kazanç belgesi.

6) Vukuatlı nüfus kayıt örneği.

Yurtdışından poliçe onayı geldikten sonra, gerekli görülen evrakların tercümesi karşı tarafın sigorta şirketine
iletilir ve kusur durumu açıklanır.

Yurtdışı sigorta şirketi ile sağlanan mutabakattan sonra zarar görenlere gereken tazminat ödemesi yapılır.

 

Tespit tutanağı örneği :

 

TÜRKİYE MOTORLU TAŞIT BÜROSU’NA

Aşağıda bilgileri yer alan trafik kazası neticesinde uğramış olduğum zararın tazmin edilmesi için
gereğinin yapılmasını rica ederim. ……./….…/………..

ZARARA UĞRAYAN ARACIN

Ruhsat Sahibinin

Adı Soyadı veya ticaret ünvanı :

Ruhsat Sahibinin İmzası :

KAZAYA İLİŞKİN BİLGİLER

Kaza Tarihi Ve Yeri : …………………………………………………………

Kazaya Neden Olan Araç Plakası : …………………………………………………………

 

TALEPTE BULUNANA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı : ……………………………………………

TC Kimlik Numarası / Vergi Dairesi ve Numarası : ……………………………………………

Elektronik Posta : …………………………...........................

Telefon / Ev : ……………………. İş : ……………………Cep :… ……………...

Adres: …………………………………………………………………………………

Talep Edilen Zararın Niteliği :…………………………………………….

( ) Araç hasarı ( ) Bedeni Zarar (Yaralanma, Sakatlanma, Ölüm)

( ) Bina Hasarı ( ) Diğer

 

ZARARA UĞRAYAN ARAÇ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Araç Plakası : ………………………………………………………………………………..

Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı / Ticaret Unvanı : ……………………………………………..

Ruhsat Sahibinin TC Kimlik No / Vergi Dairesi ve No : ……………………………………

Aracın Bulunduğu Adres : …………………………………………………………………..

Servis Adı : ……………………………………………………………………………………

Servis Telefon / İş : ……………………………………………. Cep :

Servis E-mail : ……………………..................................... Faks :

Servisin Bulunduğu İl / İlçe : .......................................................

Tahmini Hasar Tutarı : …………………………………………………………………

Aracınızın Hasarlı Parçaları : …………………………………………………………………

EKLER

( ) Trafik Kazası Tespit Tutanağı

( ) Yeşil Kart Sigorta Sertifikası

( ) Zarar Gören Aracın Ruhsat Fotokopisi

Copyright © 2013 www.sitekobi.net .Tüm hakları saklıdır.