Lütfen Bekleyiniz...
SAĞLIK SİGORTASINDA HAZİNE'DEN SİGORTALI LEHİNE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK !!!

Sağlık Sigortası hakkında önemli gelişmeler. ..

23 Ekim'de Resmi Gazete'de yayınlanan  Yeni Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği, hem sigortacılar hem de sigortalılar için birçok yeniliği beraberinde getiriyor.

Hazine Müsteşarlığı tarafından bir süredir üzerinde çalışılan Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği, 23 Ekim'de Resmi Gazete'de yayınlandı. Yönetmelikteki maddeler altı ay sonra yürürlüğü girmiş olacak.

Yeni Yönetmelik Seyahat Sağlık Sigortası dışındaki tümözel sağlık sigortası çeşitlerine ilişkin yönetmelik hem sigortacılar hem de sigortalılar için birçok yeniliği beraberinde getiriyor.

 

ÖNE ÇIKAN NOKTALAR

• Yeni Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeler içinde en dikkat çekici olan nokta yenileme garantisi. Yenileme garantisi veren ürünlerde, bu garanti hak edildikten sonra ek primi uygulanmasına artık izin verilmiyor. Yenileme garantisi verilen ürünün değiştirilmeden, özel şartlarının korunarak devamı isteniyor. Yani yeni düzenleme, tüketici açısından son derece olumlu özellikler
taşıyor. 


* Sözleşmeye göre, sağlık sigortaları yenileme garantili veya garantisiz olarak yapılabilecek. Sigorta poliçesinin hangi koşullarda ömür boyu yenileme garantisine tabi olacağı bilgisine yer verilecek ve bu koşullar sonradan sigortalı aleyhine değiştirilemeyecek.


* Şirket,sigortalının ömür boyu yenileme garantisi aldıktan sonraki dönemde ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklarından ötürü teminat kapsamını daraltamayacak, teminat limitini düşüremeyecek, sigortalı katılım payını artıramayacak.

* Sigorta Yaptıran kişi sözleşme tarihinden itibaren ilk 30 gün içinde iptal talebinde bulunursa ve bu süre içerisinde herhangi bir tazminat ödenmemişse, ödenen primler beş iş günü içinde kesintisiz olarak iade edilecek.

* Bir diğer önemli konu, sigortalıların bilgilendirilmesi. Bu konuda ciddi yaptırımlar mevcut. Yeni düzenlemede, yenilemeden tahsilata kadar her konuda şirketlerin sigortalıları yazılı olarak bilgilendirmesi isteniyor. Bu da operasyonel açıdan birtakım zorlukları beraberinde getiriyor.

 

* Bununla birlikte, özel sağlık sigortası yaptırmak isteyen kişilerin tüm sağlık bilgileri ve geçmişte gördüğü tedavilere ilişkin kayıtlar, eğer sigortalı kabul ediyorsa sigorta şirketlerine açık hale gelecek. Yönetmelik uyarınca, sigorta şirketi, sigortalının yazılı onayını alarak onu tedavi eden kişi ve kurumlardan, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı'ndan bilgi alma ve belge isteme hakkına sahip olacak.

Copyright © 2013 www.sitekobi.net .Tüm hakları saklıdır.